Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przy urzędach marszałkowskich działają Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, do których zadań należy m. in. przeprowadzenie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486) wybiera członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim spośród kandydatów zgłoszonych przez Marszałka Województwa.