http://infosenior.rops.torun.pl/wyszukiwarka-wsparcia 

Aktualne informacje o oferowanych usługach społecznych realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z podziałem na odbiorców usług. Usługi finansowane ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.